Портфолио

Разглеждайки портфолиото на ZOOM Copy & Print, можете да добиете представа за процеса на изготвяне на реални проекти за наши клиенти.

Във всеки отделен проект са заложени следните основни принципи: изработка на няколко варианти на лого, избор на подходяща палитра и типография, дизайн с внимание към детайлите, одобрение, предпечат и напълно завършен продукт.